De persoonsgegevens die u ons bezorgt, worden alleen gebruikt om uw kind(eren) aan te melden in onze scholen. U heeft het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. Het bestuur zal u steeds bijstaan met vragen of opmerkingen die u heeft aangaande de manier waarop we uw gegevens verwerken. Op onze website www.bertem.be/privacy kan u het privacybeleid van de gemeente Bertem nalezen. De nodige contactgegevens staan ook hierin vermeld.

 

We bewaren uw gegevens tot 1 september 2025. Indien u dit expliciet niet wenst, kan u ons dit steeds laten weten.